Przejdź do treści
Logotyp OSiR Mokotów

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

OSiR-M.ZP.26.8.MO.2022

Dostawa artykułów czystościowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – oferta wykonawcy
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy

27.09.2022 r.

ZP/2/2022

Modernizacja centrali wentylacyjnej Hali Sportowej w Kompleksie Sportowym OSiR Mokotów przy
ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie w ramach zadania: „Modernizacja Kompleksu Sportowego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A”.

23.08.2022 r.

OSiR-M.ZP.26.7.MO.2022

Rozbudowa stacji uzdatniania wody basenu sportowego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2A, w ramach zadania ” Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A”.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty.
  2. Oferta wykonawcy
 
 

27.07.2022 r.

O nas

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej.

Honorujemy Karty:

Karta Warszawiaka

Fit Profit

Logo Medicover Sport

Multisport PlusMultisport Senior

Fit Sport