Przejdź do treści
Logotyp OSiR Mokotów

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Numer

                                                    Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

ZP/3/2023

Modernizacja boiska piłkarskiego „Moje boisko Orlik 2012 przy ul. Chełmskiej 23 w ramach zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego Orlik 2012 przy ul. Chełmskiej 23”

TRYB POSTĘPOWANIA: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. PODSTAWA PRAWNA – art. 311 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: nr 2023/BZP00243082/01 z dnia 1 czerwca 2023

Poniżej link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f4447be-005b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

01.06.2023 r.

ZP/2/2023

Modernizacja skateparku w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego w ramach zadania „Remont Kultowego skateparku przy metrze Wilanowska

TRYB POSTĘPOWANIA: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PODSTAWA PRAWNA – art. 311 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: nr 2023/BZP 00241442/01 z dnia 31 maja 2023

Poniżej link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c9d0801-ff8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

31.05.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.6.MO.2023

Organizacja kąpieliska i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się w Jeziorku Czerniakowskim przy ul. Jeziornej 4 w Warszawie

 1. Zbiorcze zestawienie ofert
 2. Zaproszenie do składania ofert
 3. Oferta wykonawcy + formularz cenowy
 4. Projekt umowy
 5. OPZ

27.04.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.5.MO.2023

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych terenu i budynku znajdującego się pod adresem ul. Jeziorna 4 w Warszawie

 1. Protokół Postępowania
 2. ZESTAWIENIE OFERT
 3. Zaproszenie do złożenia oferty
 4. Załącznik nr 1 Oferta
 5. Załącznik nr 2 PPU
 6. Załącznik nr 3 OPZ

30.03.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.4.MO.2023

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych terenu i budynku znajdującego się pod adresem ul. Jeziorna 4 w Warszawie

 1. Unieważnienie
 2. Zbiorcze zestawienie ofert
 3. Wyjaśnienie 2
 4. Wyjaśnienie
 5. Zaproszenie do złożenia oferty
 6. Załącznik nr 1 Oferta i TOP
 7. Załącznik nr 2 do zaproszenia
 8. Załącznik nr 3 do zaproszenia

02.03.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.3.MO.2023

Dostawa chemii basenowej na potrzeby Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie.

 1. ZESTAWIENIE OFERT
 2. Zaproszenie do składania ofert
 3. Załącznik nr 1 do zaproszenia
 4. Formularz cenowy ofertowy
 5. Wzór umowy – chemia basenowa
 6. Przedmiot zamówienia

25.01.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.2.MO.2023

Dostawa artykułów czystościowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie.

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz cenowy
 3. Wzór umowy
 4. Załącznik nr 1 do zaproszenia

25.01.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.1.MO.2023

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów – miejsce dostawy „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Kazimierzowskiej 58

 1. ZESTAWIENIE OFERT
 2. Zaproszenie do składania ofert
 3. Oferta wykonawcy
 4. Formularz cenowy
 5. Wzór umowy – olej opałowy

05.01.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.10.MO.2022

Obsługa techniczna instalacji technologicznych pływalni   z realizacją badań wody w zakresie przewidzianym dla pływalni publicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińska 2A, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz.2016)

 1. Zaproszenie do składania ofert_basen
 2. Formularz cenowy_ofertowy
 3. Wzór umowy_obsługa basenu
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. OFERTA WYKONAWCY

19.12.2022 r.

OSiR-M.ZP.26.9.MO.2022

Świadczenie
kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów
ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A

 1. Zestawienie ofert
 2. Zaproszenie do składania ofert
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Wykaz obowiązków ratowników
 5. Wzór umowy
 6. Załącznik nr 1 do zaproszenia
 7. Formularz cenowy

15.12.2022 r.

OSiR-M.ZP.26.8.MO.2022

Dostawa artykułów czystościowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – oferta wykonawcy
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

27.09.2022 r.

ZP/2/2022

Modernizacja centrali wentylacyjnej Hali Sportowej w Kompleksie Sportowym OSiR Mokotów przy
ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie w ramach zadania: „Modernizacja Kompleksu Sportowego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A”.

23.08.2022 r.

OSiR-M.ZP.26.7.MO.2022

Rozbudowa stacji uzdatniania wody basenu sportowego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2A, w ramach zadania ” Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A”.

 1. Zaproszenie do złożenia oferty.
 2. Oferta wykonawcy
 
 

27.07.2022 r.

O nas

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej.

Honorujemy Karty:

Karta Warszawiaka

Fit Profit

Logo Medicover Sport

Multisport PlusMultisport Senior

Fit Sport

wykaz nieruchomościDyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, (działając na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. podaje do publicznej wiadomości, że następująca nieruchomość przeznaczona została do dzierżawy/najmu.