Przejdź do treści
Logotyp OSiR Mokotów

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

OSiR-M.ZP.26.3.MO.2023

Dostawa chemii basenowej na potrzeby Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie.

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia
 3. Formularz cenowy ofertowy
 4. Wzór umowy – chemia basenowa
 5. Przedmiot zamówienia

25.01.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.2.MO.2023

Dostawa artykułów czystościowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie.

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz cenowy
 3. Wzór umowy
 4. Załącznik nr 1 do zaproszenia

25.01.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.1.MO.2023

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów – miejsce dostawy „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Kazimierzowskiej 58

 1. ZESTAWIENIE OFERT
 2. Zaproszenie do składania ofert
 3. Oferta wykonawcy
 4. Formularz cenowy
 5. Wzór umowy – olej opałowy

05.01.2023 r.

OSiR-M.ZP.26.10.MO.2022

Obsługa techniczna instalacji technologicznych pływalni   z realizacją badań wody w zakresie przewidzianym dla pływalni publicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińska 2A, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz.2016)

 1. Zaproszenie do składania ofert_basen
 2. Formularz cenowy_ofertowy
 3. Wzór umowy_obsługa basenu
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. OFERTA WYKONAWCY

19.12.2022 r.

OSiR-M.ZP.26.9.MO.2022

Świadczenie
kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów
ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A

 1. Zestawienie ofert
 2. Zaproszenie do składania ofert
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Wykaz obowiązków ratowników
 5. Wzór umowy
 6. Załącznik nr 1 do zaproszenia
 7. Formularz cenowy

15.12.2022 r.

OSiR-M.ZP.26.8.MO.2022

Dostawa artykułów czystościowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – oferta wykonawcy
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

27.09.2022 r.

ZP/2/2022

Modernizacja centrali wentylacyjnej Hali Sportowej w Kompleksie Sportowym OSiR Mokotów przy
ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie w ramach zadania: „Modernizacja Kompleksu Sportowego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A”.

23.08.2022 r.

OSiR-M.ZP.26.7.MO.2022

Rozbudowa stacji uzdatniania wody basenu sportowego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2A, w ramach zadania ” Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A”.

 1. Zaproszenie do złożenia oferty.
 2. Oferta wykonawcy
 
 

27.07.2022 r.

O nas

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej.

Honorujemy Karty:

Karta Warszawiaka

Fit Profit

Logo Medicover Sport

Multisport PlusMultisport Senior

Fit Sport

wykaz nieruchomościDyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, (działając na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. podaje do publicznej wiadomości, że następująca nieruchomość przeznaczona została do dzierżawy/najmu.