Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

OSiR/13/2019

Wykonanie koncepcji architektonicznej, z branżami uzupełniającymi (konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne), programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu Jeziorka Czerniakowskiego wraz z budynkami uzupełniającymi. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest przy ul. Jeziornej 4.

07.10.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki:  Zapytanie ofertowe      177 01 Mapa    Wytyczne użytkowników              Zagospodarowanie terenu                          Przekrój terenu            Zagospodarowanie terenu wersja 2                                      Przekrój terenu wersja 2                          Jeziorna opis                  Oferta wykonawcy 

OSiR/13/2019

Wykonanie koncepcji architektonicznej, z branżami uzupełniającymi (konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne), programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu Jeziorka Czerniakowskiego wraz z budynkami uzupełniającymi. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest przy ul. Jeziornej 4.

30.09.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki:  Zapytanie ofertowe      177 01 Mapa    Wytyczne użytkowników              Zagospodarowanie terenu                          Przekrój terenu            Zagospodarowanie terenu wersja 2                                      Przekrój terenu wersja 2                          Jeziorna opis                  Oferta wykonawcy 

OSiR/11/2019

Wykonanie koncepcji architektonicznej, z branżami uzupełniającymi (konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne), programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu Jeziorka Czerniakowskiego wraz z budynkami uzupełniającymi. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest przy ul. Jeziornej 4.

23.09.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki:  Zapytanie ofertowe      177 01 Mapa    Wytyczne użytkowników              Zagospodarowanie terenu                          Przekrój terenu            Zagospodarowanie terenu wersja 2                                      Przekrój terenu wersja 2                          Jeziorna opis                  Oferta wykonawcy 

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

ZP/2/2019

Budowa zadaszenia pneumatycznego boiska Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie

26.07.2019 r.

 

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

Załączniki:  Zbiorcze zestawienie ofert       Wyjaśnienie treści SIWZ 05.08.2019     Wyjaśnienie treści SIWZ_01.08.2019                 Wyjaśnienie treści SIWZ                 Ogłoszenie o zamówieniu                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                              Program funkcjonalno-użytkowy                         

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

ZP/1/2019

Budowa zadaszenia pneumatycznego boiska Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie

Zmiana terminu składania ofert  na 11.06.2019 r. godzina 10.00

23.05.2019

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

Załączniki:    Informacja o unieważnieniu postępowania  Zbiorcze zestawienie ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                        Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ                      Zmienione strony   Załącznik w wersji edytowalnej.docx                    Wyjaśnienie treści SIWZ                                   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu                             Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaProgram funkcjonalno-użytkowy

OSiR.10.2019.MW

Organizacja kolorowego DNIA DZIECKA wraz z imprezami towarzyszącymi w dniu 02.06.2019 r w godz. 11.00-19.00 na terenie zieleńca przylegającego do Kompleksu Sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a

16.05.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zbiorcze zestawienie ofert Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.9.2019.JK

Organizacja kąpieliska i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się w Jeziorku Czerniakowskim przy ul. Jeziornej 4

06.05.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zbiorcze zestawienie ofert Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.7.2019.MW

Remont syntetycznej nawierzchni trawiastej

19.03.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.6.2019.JK

Usługa zabezpieczenia ratowniczego

01.03.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.5.2019.JK

Dostawa środków czystościowych

25.02.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.3.2019.MW

Zawody wioślarskie

18.02.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

ZP.2.2019.JK

Turniej Teqball

18.02.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe i umowa  Oferta wykonawcy

OSiR.1.2019.AM

Wyprzedaż garażowa

25.01.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe i umowa