Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

ZP/1/2019

Budowa zadaszenia pneumatycznego boiska Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie

Zmiana terminu składania ofert  na 11.06.2019 r. godzina 10.00

23.05.2019

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

Załączniki:         Zbiorcze zestawienie ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ                      Zmienione strony                                          Załącznik w wersji edytowalnej.docx     Wyjaśnienie treści SIWZOgłoszenie o zmianie ogłoszenia                       Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                       Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaProgram funkcjonalno-użytkowy

OSiR.10.2019.MW

Organizacja kolorowego DNIA DZIECKA wraz z imprezami towarzyszącymi w dniu 02.06.2019 r w godz. 11.00-19.00 na terenie zieleńca przylegającego do Kompleksu Sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a

16.05.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zbiorcze zestawienie ofert Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.9.2019.JK

Organizacja kąpieliska i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się w Jeziorku Czerniakowskim przy ul. Jeziornej 4

06.05.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zbiorcze zestawienie ofert Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.7.2019.MW

Remont syntetycznej nawierzchni trawiastej

19.03.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.6.2019.JK

Usługa zabezpieczenia ratowniczego

01.03.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.5.2019.JK

Dostawa środków czystościowych

25.02.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

OSiR.3.2019.MW

Zawody wioślarskie

18.02.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe   Oferta wykonawcy

ZP.2.2019.JK

Turniej Teqball

18.02.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe i umowa  Oferta wykonawcy

OSiR.1.2019.AM

Wyprzedaż garażowa

25.01.2019

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe i umowa