Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

OSiR-M.ZP.26.3.MO.2022

Organizacja kąpieliska i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się w Jeziorku Czerniakowskim przy
ul. Jeziornej 4

Zbiorcze zestawienie ofert

 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Oferta wykonawcy + Formularz cenowy
 3.  Wzór umowy + OPZ
 
 

28.04.2022 r.

OSiR-M.ZP.26.1.MO.2022

Dostawa artykułów czystościowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie

Warszawa 22.02.2022 r.

W związku z pytaniami Wykonawcy o następującej treści, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: dot. poz. nr 9 – proszę o precyzyjne określenie, czy należy wycenić opakowanie czy sztukę, bo w kolumnie przedmiot zamówienia jest opakowanie a w kolumnie jednostka miary jest sztuka.

Odpowiedź: Jednostka miary powinno być opakowanie.  

2. Pytanie: dot. poz. nr 14 – proszę o sprawdzenie, czy opis przedmiotu zamówienia jest prawidłowy (pełny), bo wydaje mi się, że jest ucięty.

Odpowiedź:  Pozycja 14 formularza cenowego ofertowego została rozszerzona.

3. Pytanie: dot. poz. nr 20 – firma Sarantis nie produkuje worków na śmieci 120l żółtych pakowanych po 25 sztuk na rolce tylko po 10 sztuk na rolce, czy zatem dopuścicie Państwo zaoferowanie worków firmy Sarantis pakowanych po 10 sztuk na rolce i czy należy wtedy przeliczyć ilość rolek na 50?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis pozycji 20 formularza cenowego ofertowego na: Worki 120ł mocne, żółte, wykonane z folii LDPE minimum 30 mikronów, 10 szt. na rolce – producent pozostaje ten sam.

4. Pytanie: dot. poz. nr 42 – firma Cussons Polska nie produkuje butelek, proszę zatem o dopuszczenie produktu zgodnego z opisem z kolumny przedmiot zamówienia bez określenia producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza każdego producenta butelek.

W załączeniu formularz cenowy ofertowy po zmianach. 

1. Formularz cenowy ofertowy po zmianie 22.02.2022 r.

Warszawa, 21.02.2022 r.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: „mydło Tork jest niedostępne w formie mydła w pianie, prosimy o zmianę opisu produktu”, Zamawiający zmienia w formularzu cenowym ofertowym w pozycji 26 na opis na: Luksusowe mydło w pianie ISOLDA LUXURY op 5 litrowe – producent Cormen.

W załączeniu formularz cenowy ofertowy po zmianie 21.02.2022 r.

 1. Formularz cenowy ofertowy po zmianie 21.02.2022 r. 
 
 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Formularz cenowy oferty
 3.  Wzór umowy
 
 

18.02.2021 r.

OSiR-M.ZP.26.12.MO.2021

Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Umowa + OPZ
 3. Oferta wykonawcy
 4. Zbiorcze zestawienie ofert

17.12.2021 r.