Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dot. zapytania ofertowego

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

 OSiR-M.ZP.26.8.MO.2021

Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Oferta wykonawcy
 3. Wzór umowy

16.07.2021 r.

 OSiR-M.ZP.26.6.MO.2021

Budowa groty solnej na terenie Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A.

07.07.2021 r.

 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia
 3. Załącznik nr 2 do zaproszenia
 4. Logotypy

 OSiR-P.ZP.26.2.MO.2021

Organizacja kąpieliska i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się w Jeziorku Czerniakowskim przy ul. Jeziornej 4

30.04.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

 1. Wyjaśnienie
 2. Opis przedmiotu zamówienia po zmianie
 3. Wzór umowy po zmianie
 4. Zaproszenie do złożenia oferty OSiR- OSiR-P.ZP.26.2.MO.2021               
 5. Oferta wykonawcy OSiR- OSiR-P.ZP.26.2.MO.2021   

 OSiR-M.ZP.26.1.MO.2021

Wykonanie dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów – miejsce dostawy „Moje boisko Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 58.

18.01.2021 r.

 1. Zaproszenie do złożenia oferty OSiR-M.ZP.26.1.MO.2021                2. Oferta wykonawcy OSiR-M.ZP.26.1.MO.2021     

OSiR/10/2020

Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych w pływalni  Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a

11.12.2020 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

   Zbiorcze zestawienie ofert                  Załączniki:    1. Zapytanie ofertowe     2.Oferta wykonawcy

OSiR/8/2020

Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych basenu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, ul. Niegocińska 2a wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych

08.12.2020 r.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

   Załączniki:    1. Zapytanie ofertowe     2.Oferta wykonawcy

OSiR/7/2020

Odpłatny długoterminowy najem jednego nowego samochodu osobowego marki Peugeot Expert KOMBI LONG – zgodnie z opisem szczegółowym.

08.12.2020 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

   Załączniki:    1. Zapytanie ofertowe     2.Oferta wykonawcy

ZP/1/2020

Dostawa energii cieplnej do obiektu przy  ul. Niegocińskiej 2a, w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

26.11.2020 r.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty            Zbiorcze zestawienie ofert     Załączniki:    1. Ogłoszenie o zamówieniu     2.  Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia       3. Formularze edytowalne     4. Formularz cenowy-ofertowy     5. Klucz publiczny      6. Identyfikator postępowania

OSiR/5/2020

Zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (dalej jako ESOK) służącemu zarządzaniem obiektem w Kompleksie Sportowym przy ul. Niegocińskiej 2a, wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą oprogramowania oraz sprzętu informatycznego,
i serwisem powdrożeniowym

19.10.2020 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe    Oferta wykonawcy + formularz cenowy

OSiR/5/2020

Organizacja kąpieliska i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się  Jeziorku Czerniakowskim przy ul. Jeziornej 4

19.05.2020 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe    Oferta wykonawcy + formularz cenowy

OSiR/18/2019

Wykonanie prac modernizacyjnych zaplecza sanitarnego boiska Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie

20.12.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe    Oferta wykonawcy

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

OSiR/15/2019

Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych na pływalni  Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a

06.12.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki: Zbiorcze zestawienie ofert  Zapytanie ofertowe + załączniki      Oferta wykonawcy + formularz cenowy

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

OSiR/14/2019

 

Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych basenu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, ul. Niegocińska 2a wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych.

27.11.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki:  Zapytanie ofertowe                   Oferta wykonawcy