Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dot. zapytania ofertowego

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

OSiR/5/2020

Zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (dalej jako ESOK) służącemu zarządzaniem obiektem w Kompleksie Sportowym przy ul. Niegocińskiej 2a, wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą oprogramowania oraz sprzętu informatycznego,
i serwisem powdrożeniowym

19.10.2020 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe    Oferta wykonawcy + formularz cenowy

OSiR/5/2020

Organizacja kąpieliska i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się  Jeziorku Czerniakowskim przy ul. Jeziornej 4

19.05.2020 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe    Oferta wykonawcy + formularz cenowy

OSiR/18/2019

Wykonanie prac modernizacyjnych zaplecza sanitarnego boiska Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie

20.12.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki: Zapytanie ofertowe    Oferta wykonawcy

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

OSiR/15/2019

Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych na pływalni  Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a

06.12.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki: Zbiorcze zestawienie ofert  Zapytanie ofertowe + załączniki      Oferta wykonawcy + formularz cenowy

Numer

Tytuł zamówienia

Data wprowadzenia

Dokument

OSiR/14/2019

 

Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych basenu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, ul. Niegocińska 2a wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych.

27.11.2019 r.

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. EURO

Załączniki:  Zapytanie ofertowe                   Oferta wykonawcy