Przejdź do treści

Moje Boisko ORLIK 2012 na ul. Chełmskiej 23 w Warszawie

Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zapewniony jest po pochylni. W wejściu do pomieszczenia znajduje się próg o wysokości 5cm . Do boisk zapewniony jest dostęp po utwardzonym dojściu. Obiekt wyposażony jest w toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia wymagają pewnych usprawnień, ponieważ częściowo nie są zgodne z Warszawskimi Standardami Dostępności. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Moje boisko Orlik 2012 na ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie

Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zapewniony jest po pochylni o szerokości 210cm. Obiekt wyposażony jest w toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. W wejściu do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się próg o wysokości 3 cm . Do boisk zapewniony jest dostęp po utwardzonym dojściu. Pomieszczenia oraz pochylnia wymagają pewnych usprawnień, ponieważ częściowo nie są zgodne z Warszawskimi Standardami Dostępności. W okresie zimowym,  nad boiskiem do piłki nożnej, stawiana jest hala pneumatyczna. W wejściach do hali znajdują się progi o wysokości do 6cm. Z powodu podciśnienia panującego w hali, otwarcie drzwi wymaga użycia dużej siły. Wejście dla osób mających problem z poruszaniem się, możliwe jest przy pomocy pracownika dyżurującego na obiekcie. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Teren Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, Miejskie kąpielisko sezonowe na ul. Jeziornej 4 w Warszawie

Budynek dopuszczony jest do użytkowania tylko jako obiekt magazynowy i formalnie nie znajduje się w zasobach  OSiR  m.st. Warszawy dz. Mokotów. Do kąpieliska brak jest utwardzonego dojścia. Na terenie kąpieliska, jest zewnętrzna przebieralnia posiadające odpowiednie wymiary, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów na ul. Olkuskiej 3 Warszawa

Obiekt nie zapewnia wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych. Drzwi wejściowe mają szerokość 80 cm, w wejściu jest próg o wysokości 3,5 cm. Za wejściem nie zapewniano odpowiedniej przestrzeni do swobodnego manewrowania.  W siedzibie nie są świadczone żadne podstawowe usługi OSiR m.st. Warszawy dz. Mokotów. W przypadku potrzeby załatwienia spraw  w siedzibie, istnieje możliwość zorganizowania spotkania, po wcześniejszym umówieniu się, na terenie Kompleksu Sportowego na ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Obiekt wyposażony jest w pętlę indukcyjną.