Czystość wody

Baseny kąpielowe i wodne urządzenia rekreacyjne spełniają ważną rolę w promocji zdrowia ludzi, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie ich użytkowników. Dlatego woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli.  Dla bezpieczeństwa naszych użytkowników regularnie zlecamy badanie wody profesjonalnemu laboratorium badawczemu. Wyniki wszystkich badań publikujemy na naszej stronie internetowej

Wyniki
badań

Sprawozdanie z badań 11.01.2021 r.

1.2. 3. 4.5.6.7.8.9. 10. 11.

Sprawozdanie z badań 07.12.2020 r.

1.2. 3. 4.5.6.7.8.9.

Sprawozdanie z badań 16.11.2020 r.

1.2.3.

Sprawozdanie z badań 02.11.2020 r.

1.2. 3. 4.5.6.7.8.9.

Sprawozdanie z badań 20.10.2020 r.

1.2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sprawozdanie z badań 06.10.2020 r.

1.2. 3. 4.

Sprawozdanie z badań 17.09.2020 r.

1.2. 3. 4.

Sprawozdanie z badań 20.08.2020 r.

1.2. 3. 4.

Sprawozdanie z badań 06.08.2020 r.

1.2. 3. 4.5. 6. 7. 8.9.10.       11.

Sprawozdanie z badań 07.07.2020 r.

1.2. 3. 4.

Sprawozdanie z badań 16.06.2020 r.

1.2. 3. 4.

Sprawozdanie z badań 03.06.2020 r.

1.2. 3. 4. 5.

Roczna ocena jakości wody

1. 

X