Czystość wody

Baseny kąpielowe i wodne urządzenia rekreacyjne spełniają ważną rolę w promocji zdrowia ludzi, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie ich użytkowników. Dlatego woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli.  Dla bezpieczeństwa naszych użytkowników regularnie zlecamy badanie wody profesjonalnemu laboratorium badawczemu. Wyniki wszystkich badań publikujemy na naszej stronie internetowej

Wyniki
badań

Sprawozdanie z badań 01.06.2021 r.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawozdanie z badań 01.06.2021 r.

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sprawozdanie z badań 01.04.2021 r.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawozdanie z badań 01.04.2021 r.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawozdanie z badań 05.03.2021 r.

 
 

.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawozdanie z badań 01.03.2021 r.

 
 

.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawozdanie z badań 01.03.2021 r.

 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawozdanie z badań 01.03.2021 r.

 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawozdanie z badań 01.03.2021 r.

 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ocena jakości wody 02.06.2019 - 31.12.2020 r.

1.

Sprawozdanie z badań 01.02.2021 r.

1.2. 3. 4.

Sprawozdanie z badań 25.01.2021 r.

1.2. 3. 4.

Sprawozdanie z badań 11.01.2021 r.

1.2. 3. 4.5.6.7.8.9. 10. 11.

Sprawozdanie z badań 07.12.2020 r.

1.2. 3. 4.5.6.7.8.9.

Sprawozdanie z badań 16.11.2020 r.

1.2.3.

Sprawozdanie z badań 02.11.2020 r.

1.2. 3. 4.5.6.7.8.9.

Sprawozdanie z badań 20.10.2020 r.

1.2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sprawozdanie z badań 06.10.2020 r.

1.2. 3. 4.

Sprawozdanie z badań 17.09.2020 r.

1.2. 3. 4.

Roczna ocena jakości wody

1.