Czystość wody

Baseny kąpielowe i wodne urządzenia rekreacyjne spełniają ważną rolę w promocji zdrowia ludzi, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie ich użytkowników. Dlatego woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli.  Dla bezpieczeństwa naszych użytkowników regularnie zlecamy badanie wody profesjonalnemu laboratorium badawczemu. Wyniki wszystkich badań publikujemy na naszej stronie internetowej

Wyniki
badań

Sprawozdanie z badań 01.08.2019 r.

1.  2.  3.  4.

Roczna ocena jakości wody

1. 

Sprawozdanie z badań 18.06.2019 r.

1.  2.  3.  4.

Sprawozdanie z badań 21.05.2019

1.  2.  3.  4.

Sprawozdanie z badań 15.05.2019

1. 

Sprawozdanie z badań 07.05.2019

1.  2.  3.  4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sprawozdanie z badań 30.04.2019

1. 

Sprawozdanie z badań 16.04.2019

1.  2.  3.  4.

Sprawozdanie z badań 02.04.2019

1.  2.  3. 

Sprawozdanie z badań 13.02.2019

1. 

Sprawozdanie z badań 17.02.2019

1.  2. 3. 4. 5.  6.

TOP