Przejdź do treści
Logotyp OSiR Mokotów

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Pobierz cennik w PDF 

 

     

       CENNIK USŁUG OSiR MOKOTÓW

PŁYWALNIA

Po zakupieniu biletu klient otrzymuje transponder basenowy i od tego momentu naliczany jest czas w strefie płatnej pływalni. Po wyjściu z szatni klient może przyłożyć transponder basenowy do czujnika stop (czujnik zatrzymania czasu), znajdującego się przy recepcji. Od tego momentu klient ma bezpłatne 10 minut na suszenie włosów, kolejkę do kasy i opłacenie pobytu na pływalni. Jeśli klient nie zdąży rozliczyć swojego pobytu w ciągu tych 10 minut, będzie musiał zapłacić za cały czas pobytu w strefie płatnej pływalni.

WEJŚCIA JEDNORAZOWE (KWOTY BRUTTO)

TYP BILETU

60 MINUT

30 MINUT

OPŁATA ZA PRZEKR. CZASU

Normalny

19 zł

9,50 zł

0,32 zł/minuta

Ulgowy

(dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści – za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek)

12,50 zł

6,50 zł

0,21 zł/minuta

Bilet dla osoby niepełnosprawnej

(dodatkowe 20 minut na przebranie)

12,50 zł

(80 minut)

6,50 zł

(50 minut)

0,21 zł/minuta

Poranny normalny 6:10-8:00

(po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu – 0,32 zł/minuta)

10,50 zł

5,50 zł

0,18 zł/minuta

Poranny ulgowy 6:10-8:00

(po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu – 0,21 zł/minuta – za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek)

7,50 zł

4 zł

0,13 zł/minuta

Dzieci do 3 lat

bezpłatnie

Opiekun dziecka do lat 7

12,50 zł

6,50 zł

0,21 zł/minuta

Rodzinny
(minimalnie 3 osoby, jedna osoba pełnoletnia, dzieci od 3 do 18 r.ż.)

38 zł

19 zł

0,21 zł/minuta

Każde następne dziecko + 6 zł (0,21 zł/minuta)

Bilet dzienny OPEN (sobota-niedziela)

(upoważnia okaziciela do wielokrotnego korzystania z usług pływalni w dniu jego zakupu, ulgowy wydawany jest na podstawie aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki)

63 zł normalny / 38 zł ulgowy

Lekcja indywidualna – nauka pływania

(lekcja 40 minut, od 5 r.ż. – zapisy)

63 zł

0,21 zł/minuta

Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych – 1 wejście
(cena zawiera 60 minut pobytu w strefie płatnej pływalni, w tym 30 minut zajęć w wodzie)

30,50 zł

0,21 zł/minuta

Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych – karnet 8 wejść
(cena zawiera 60 minut pobytu w strefie płatnej pływalni, w tym 30 minut zajęć w wodzie)

213,50 zł
(jednorazowa opłata za kartę elektroniczną – 19 zł)

0,21 zł/minuta

244 zł – wartość karnetu

Mokotowski Senior Sprawniejszy
(cena zawiera 75 minut pobytu w strefie płatnej pływalni, w tym 45 minut zajęć w wodzie)

12,50 zł

0,21 zł/minuta

Grupa zorganizowana min. 10 osób z opiekunem (cena za osobę)

7,50 zł

4 zł

0,12 zł/minuta

Weteran i weteran poszkodowany

bezpłatnie

Karta młodego warszawiaka

10,50 zł

5,50 zł

0,18 zł/minuta

Karta warszawiaka

15 zł

7,50 zł

0,25 zł/minuta

Bilet instruktorski

35 zł

—–

0,58 zł/minuta

Bilet dla opiekuna odprowadzającego dziecko do ukończonego 8 r.ż. na zajęcia grupowe zorganizowane
(dziecko, które skończyło 8 r.ż. udaje się na zajęcia samodzielnie)

15 minut bezpłatnie

0,32 zł/minuta

Opłata za
zgubiony transponder/
numer do szatni/
klucz do depozytu
(nie podlega zwrotowi)

 

69 zł

KARNETY (KWOTY BRUTTO)

Karnety wstępu na pływalnie są „imienne”. Z jednego karnetu może skorzystać w tym samym czasie do 5 osób. Na podstawie karnetu wstępu można korzystać z pływalni. Upływ terminu ważności karnetu powoduje utratę niewykorzystanej kwoty.

CENA KARNETU

WARTOŚĆ KARNETU

OKRES WAŻNOŚCI

190 zł (10 x bilet normalny 60 min.)

209 zł (11 x bilet normalny 60 min.)

1 miesiąc

380 zł (20 x bilet normalny 60 min.)

418 zł (22 x bilet normalny 60 min.)

3 miesiące

570 zł (30 x bilet normalny 60 min.)

627 zł (33 x bilet normalny 60 min.)

6 miesięcy

350 zł karnet instruktorski
(10 x bilet instruktorski)

385 zł karnet instruktorski
(11 x bilet instruktorski)

1 miesiąc

Opłata za kartę elektroniczną wynosi 19 zł, jest to opłata bezzwrotna

WYNAJEM TORÓW (KWOTY BRUTTO)

Po uprzednim podpisaniu umowy.

TYP

60 MINUT – 1 TOR

Szkoły – zajęcia grup zorganizowanych z instruktorem OSiR Mokotów

127 zł

(2,12 zł/minuta)

Szkoły – zajęcia grup zorganizowanych z instruktorem Szkoły

89 zł

(1,48 zł/minuta)

Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym

114 zł

(1,90 zł/minuta)

Firmy i instytucje

185 zł

(3,08 zł/minuta)

1110 zł – Cały basen

(18,50 zł/minuta)

Basen rekreacyjny

89 zł

(1,48 zł/minuta)

266 zł – Cały basen

(4,43 zł/minuta)

STREFA ODNOWY (KWOTY BRUTTO)

Wstęp do strefy odnowy zawierającej saunę oraz grotę solną.

TYP BILETU

60 MINUT

30 MINUT

OPŁATA ZA PRZEKR. CZASU

Normalny

25 zł

12,50 zł

0,42 zł/minuta

Ulgowy

(dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści – za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek)

16,50 zł

8,50 zł

0,28 zł/minuta

Bilet dla osoby niepełnosprawnej

(dodatkowe 20 minut na przebranie)

16,50 zł

(80 minut)

8,50 zł

(50 minut)

0,28 zł/minuta

Poranny normalny 6:10-8:00

(po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu – 0,42 zł/minuta)

13 zł

6,50 zł

0,22 zł/minuta

Poranny ulgowy 6:10-8:00

(po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu – 0,28 zł/minuta
– za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek)

10 zł

5 zł

0,16 zł/minuta

Weteran i weteran poszkodowany

bezpłatnie

HALA SPORTOWA

Po uprzednim podpisaniu umowy.

60 MINUT (KWOTY BRUTTO)

OPIS USŁUGI

CAŁA HALA

JEDEN SEKTOR

Firmy i instytucje

315 zł

(5,25 zł/minuta)

157,50 zł

(2,63 zł/minuta)

Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym

190 zł

(3,17 zł/minuta)

95 zł

(1,58 zł/minuta)

Szkoły

127 zł

(2,12 zł/minuta)

63,50 zł

(1,06 zł/minuta)

Zabezpieczenie parkietu hali sportowej (opłata jednorazowa)

380 zł

253 zł

Weteran i weteran poszkodowany

bezpłatnie

TENIS STOŁOWY

 

Stół do tenisa stołowego

 

Normalny

Karta warszawiaka

15 zł

(0,25 zł/minuta)

12,50 zł

(0,21 zł/minuta)

Opłata za zniszczenie wypożyczonego sprzętu

20 zł

TEQBALL

 

Stól do Teqballa

 

Normalny

Karta warszawiaka

19 zł

(0,32 zł/minuta)

15 zł

(0,25 zł/minuta)

BOISKA ZEWNĘTRZNE

60 MINUT (KWOTY BRUTTO)

OPIS USŁUGI

BOISKO
DO KOSZYKÓWKI/SIATKÓWKI

BOISKO
DO PIŁKI NOŻNEJ/PIŁKI RĘCZNEJ

Firmy i instytucje

50 zł

(0,84 zł/minuta)

150 zł

(2,50 zł/minuta)

120 zł (soboty i niedziele)

(2 zł/minuta)

Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej,  inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym

30 zł

(0,50 zł/minuta)

100 zł

(1,67 zł/minuta)

Szkoły

30 zł

(0,34 zł/minuta)

100 zł

(1,67 zł/minuta)

KORT TENISOWY

60 MINUT (KWOTY BRUTTO)

OPIS USŁUGI

CENA

Wynajem kortu tenisowego

55 zł

(0,92 zł/minuta)

Wynajem kortu tenisowego
w celu prowadzenia odpłatnych zajęć

70 zł

(1,17 zł/minuta)

Wypożyczenie rakiety tenisowej

5 zł

Wypożyczenie 10 piłek tenisowych

5 zł

Opłata za zniszczenie wypożyczonego sprzętu

40 zł

WYNAJEM KOMERCYJNY

Po uprzednim podpisaniu umowy.

OPIS USŁUGI

MIEJSCE

CZAS

KWOTA (BRUTTO)

Wynajem w celu organizacji targów, wystaw, pokazów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, imprez masowych itp.

Hala sportowa, pływalnia, boiska zewnętrzne

60 minut

330 zł/h + koszt wynajmu danego obiektu (wg cennika)

Wynajem w celu organizacji targów, wystaw, pokazów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, imprez masowych itp.

Tereny rekreacyjne

Cały dzień

1900 zł

Wynajem w celu filmowania, fotografowania, realizacji planów zdjęciowych itp.

Hala sportowa, pływalnia, boiska zewnętrzne

60 minut

 

220 zł/h + koszt wynajmu danego obiektu (wg cennika)

 

Wynajem w celu filmowania, fotografowania, realizacji planów zdjęciowych itp.

Tereny rekreacyjne

Cały dzień

 

1520 zł

 

WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

Po uprzednim podpisaniu umowy.

PRZEZNACZENIE

POWIERZCHNIA

CZAS/ILOŚĆ

UWAGI

KWOTA (BRUTTO)

Naklejka reklamowa – grafika z folii samoprzylepnej

Maksymalny format naklejki A4 (25 szt. min. Ilość w strefie)

1 miesiąc

Ilość szafek w poszcz. strefach:

Pływalnia – 102 szt.

Hala – 54 szt.

31,50 zł / szt.

Rozdawanie próbek/ulotek

 

Sztuka

 

0,52 zł/ szt.

Ulotki

Ekspozytor w holu głównym

1 miesiąc

Max. rozmiar A5

240 zł

Flagi/proporczyki

Rozpięte na linie nad taflą wody (16.8m szerokość basenu) – szerokość proporczyka max. 15 cm, wysokość max. 20cm, długość liny
– 14m

1 miesiąc

1 lina

316 zł

2 liny

557 zł

3 liny

784 zł

Baner, roll-up

Za każdy rozpoczęty 1 m2

1 miesiąc

 

165 zł

POWIERZCHNIA – ŚCIANY I SZYBY

Baner

Za każdy
rozpoczęty 1 m2

1 miesiąc

 

240 zł

Szyba w holu głównym

Folia samoprzylepna na szybie o wymiarach:

1,14m / 1,89m

1 miesiąc

Folia transparentna (witrażowa)

165 zł

Ramka/potykacz – plakat

Format A4

1 miesiąc

1 szt.

51 zł

Format A3

1 miesiąc

1 szt.

89 zł

Format A2

1 miesiąc

1 szt.

127 zł

POWIERZCHNIA – TEREN ZEWNĘTRZNY

Baner

Za każdy
rozpoczęty 1 m2

1 miesiąc

 

240 zł

Winder

Za każdy
rozpoczęty 1 m2

1 miesiąc

 

240 zł

REKLAMA CYFROWA

Spot reklamowy
na nośniku cyfrowym

(do 15 sekund)

 

1 miesiąc

Spot reklamowy wyświetlany
co około 5 minut
w holu głównym

250 zł

Spot reklamowy
na nośniku cyfrowym

(do 30 sekund)

 

1 miesiąc

Spot reklamowy wyświetlany
co około 5 minut
w holu głównym

300 zł