Zapraszamy do pływalni OSiR Mokotów

Budynek przedstawiający Kompleks Sportowy przy ul. Niegocińskiej 2A.

Szanowni Państwo już od 15 czerwca, ponownie zapraszamy do pływalni Kompleksu Sportowego OSiR Mokotów przy
ul. Niegocińskiej 2a. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi z pływalni będzie mogło korzystać jednocześnie maksymalnie 16 osób. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi, zamieszczonych piktogramów oraz grafik. Zależy nam na bezpieczeństwie nie tylko wszystkich korzystających z naszej infrastruktury, ale również pracowników OSiR Mokotów. Razem zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo. Pływalnia będzie udostępniona tylko dla klientów indywidualnych. Do końca wakacji zapraszamy w godzinach 9.00-21.00