Przejdź do treści

Wycinka martwych drzew i krzewów nad Jeziorkiem Czerniakowskim

  • przez
Pracownik OSiR Mokotów przy przeciętym drzewie na terenie Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, przy ul. Jeziornej 4.

Działając na podstawie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Mazowieckiego Konserwatora Zabytków
w dniu 27.11.2020 r. nastąpi usunięcie martwych drzew i krzewów, zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie plaży
przy Jeziorku Czerniakowskim. W ich miejsce OSiR Mokotów dokona nowych nasadzeń.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  WZ.5146.760.2020.PK
Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WZ.5146.887.2020.AL

Mazowiecki konserwator Zabytków Decyzja Regionalny Dyrektor decyzja