Przejdź do treści

Woda w Jeziorku Czerniakowskim przydatna do kąpieli

  • przez
Teren kąpieliska z dużą liczbą osób przebywających w wodzie oraz na plaży.

Szanowni Państwo, informujemy że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w m. st. Warszawie, działając na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. A Ustawy z dnia 20.072017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 2268 z późn. Zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1lit. A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) – informuje, iż woda w kąpielisku „Jeziorko Czerniakowskie” spełnia wymagania zawarte w części A załącznika nr 1 w/w Rozporządzenia i jest przydatna do kąpieli. Serdecznie zapraszamy.