Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja poz. 820