Przejdź do treści

Obiekty Moje Boisko Orlik 2012 są ponownie udostępnione.

Trening na terenie boiska do piłki nożnej w obiekcie "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego obiekty „Moje Boisko Orlik 2012”
przy ul. Kazimierzowskiej 58 i ul. Chełmskiej 23 zostały ponownie udostępnione dla mieszkańców i klubów sportowych. W związku z panującym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego korzystanie z boisk Orlik odbywa się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, według których jednocześnie z każdego boiska może korzystać maksymalnie 6 osób i 1 trener. Przed wejściem na obiekt należy zdezynfekować ręce oraz wnoszony sprzęt sportowy, a wychodząc należy ponownie zdezynfekować ręce. Przebywanie na obiekcie jest dozwolone wyłącznie zachowując bezpieczny dystans oraz zasłaniając usta i nos, z wyłączeniem osób przebywających na polu gry. Na obiektach znajdują się specjalne strefy, po których można się poruszać. Są one wyznaczone w taki sposób aby wykluczać kontakt pomiędzy grupami wchodzącymi i wychodzącymi. Pomiędzy blokami treningowymi są wyznaczone przerwy techniczne podczas, których pracownicy OSiR Mokotów dokonują dezynfekcji sprzętu sportowego oraz bramek, poręczy i klamek.
Rezerwacje odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 8:00-10:00 pod numerem telefonu (22) 325-46-02.
Wolne bloki dla mieszkańców są dostępne w godzinach 14.00-14.45, 15.00-15.45, 20.30-21.45
Numer kontaktowy pod którym można uzyskać więcej informacji to (22) 325-46-02, a adres e-mail: rezerwacje@osirmokotow.waw.pl