Nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa

Od dnia 27 lutego 2021 do zakrywania ust i nosa roku można używać wyłącznie maseczki, nie można stosować: szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

Grafika przedstawia nowe zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa. Od dnia 27 lutego 2021 roku można używać wyłącznie maseczki, nie można stosować: szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.