Przejdź do treści

Nowe zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy

Grafika dot. limitów osób w obiektach sportowych w związku ze stanem epidemii COViD-19

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego, od dnia 18 maja br. zwiększony zostanie
limit jednocześnie trenujących użytkowników na obiektach „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Kazimierzowskiej 58 i ul. Chełmskiej 23.
Pozostałe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego pozostają bez zmian.