Przejdź do treści

Konkurs na dzierżawę terenu

  • przez
Teren kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim przy ul. Jeziornej 4.

OSiR Mokotów ogłasza konkurs na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Jeziornej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 2 z obrębu 146505_8.0520 o powierzchni do zagospodarowania 30m2, z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.
1. Ogłoszenie konkursowe

2. Informator konkursowy

3. Załącznik nr 1 do regulaminu

4. Załącznik nr 2 do regulaminu

5. Załącznik nr 3 do regulaminu

6. Załącznik nr 4 do regulaminu

7. Umowa dzierżawy _wzór

8. załącznik-nr-2-do-projektu-umowy-protokół-zdawczo-odbiorczy-wzór

9. załącznik-nr-3-do-projektu-umowy-wzór