Przejdź do treści

Konkurs na dzierżawę terenu przy budynku OSiR Mokotów nad Jeziorkiem Czerniakowskim

  • przez
Teren kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim przy ul. Jeziornej 4.

OSiR Mokotów ogłasza pisemny konkurs ofertowy na wydzierżawienie na okres do 4 miesięcy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Jeziornej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 2 z obrębu 146505_8.0520 o powierzchni  do zagospodarowania 30m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.

  1. Ogłoszenie Konkursowe
  2. Informator Konkursowy
  3. Oferta +załączniki
  4. Wzór umowy + załączniki